Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
NOVINKY OD NÁS
Doplňte, prosím, Váš email a po přijetí do vaší emailové schránky ho otevřete a potvrďte proklikem. Nyní Vám již nic neunikne!!!

 

 

 1. Úvod
 2. Hygienické potřeby
 3. Osobní hygiena
 4. Dezinfekční gel na ruce 500ml. s dávkovačem, bezoplachový, anibakteriální a virucidní účinky, LADI

Dezinfekční gel na ruce 500ml. s dávkovačem, bezoplachový, anibakteriální a virucidní účinky, LADI

Bezoplachový dezinfekční jemný gel na ruce s antibakteriálním a virucidním účinkem. Biocidní přípravek. Splňuje normy ČSN EN1276, ČSN EN165, ČSN EN136... celý popis
Dostupnost
Dodání 3 - 6 dnů.
Běžná cena
143,99 Kč
119,79 Kč
99,00 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:95021
 • Kompletní specifikace
 • Ke stažení
 • Dezinfekční gel na ruce 500ml. s dávkovačem, bezoplachový, anibakteriální a virucidní účinky, LADI
  Dezinfekční gel na ruce 500ml. s dávkovačem, bezoplachový, anibakteriální a virucidní účinky, LADI
  Dodání 3 - 6 dnů.
  119,79 Kč
  99,00 Kč bez DPH
 • ks
Kompletní specifikace

Bezoplachový dezinfekční jemný gel na ruce s antibakteriálním a virucidním účinkem.

Biocidní přípravek.

Splňuje normy ČSN EN1276, ČSN EN165,

ČSN EN13610, ČSN EN1500.

Použití: Dostatečné množství gelu naneste na ruce a nechejte odpařit. Neoplachujte!!!

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.​

2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti HOŘLAVÝ, NEBEZPEČÍ

Signální slovo
Nebezpečí
Složky směsi k uvedení na etiketě
Obsahuje propan-2-ol
Standardní věty o nebezpečnosti
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části
nebezpečného odpadu.
Doplňující informace na štítku

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.