Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po–Pá 7:00–15:30)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500,00 Kč bez DPH a máte dopravu ZDARMA
NOVINKY OD NÁS
Doplňte, prosím, Váš email a po přijetí do vaší emailové schránky ho otevřete a potvrďte proklikem. Nyní Vám již nic neunikne!!!
  1. Úvod
  2. Hygienické potřeby
  3. Osobní hygiena
  4. Dezinfekční gel na ruce 5L, bezoplachový, anibakteriální a virucidní účinky, LADI, DYNAMIC

Dezinfekční gel na ruce 5L, bezoplachový, anibakteriální a virucidní účinky, LADI, DYNAMIC

Bezoplachový dezinfekční jemný gel na ruce s antibakteriálním a virucidním účinkem. Biocidní přípravek. Splňuje normy ČSN EN1276, ČSN EN165, ČSN EN136... celý popis
Dostupnost
Dodání 3 - 6 dnů.
Cena před slevou
918,39 Kč
Ušetříte
314,60 Kč (34 % sleva)
603,79 Kč
499,00 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:95020
Kompletní specifikace

Bezoplachový dezinfekční jemný gel na ruce s antibakteriálním a virucidním účinkem.

Biocidní přípravek.

Splňuje normy ČSN EN1276, ČSN EN165,

ČSN EN13610, ČSN EN1500.

Použití: Dostatečné množství gelu naneste na ruce a nechejte odpařit. Neoplachujte!!!

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.​

2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti HOŘLAVÝ, NEBEZPEČÍ

Signální slovo
Nebezpečí
Složky směsi k uvedení na etiketě
Obsahuje propan-2-ol
Standardní věty o nebezpečnosti
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části
nebezpečného odpadu.
Doplňující informace na štítku

Kde nás najdete

17. listopadu 909
Frýdek-Místek, 738 01

Kontakty
(Po–Pá 7:00–15:30)
2012–2021 © TIP OFFICE 111 s.r.o. – Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz